Socioekonomické nerovnosti

prof. RNDr. Dagmar Dzúrová CSc.

dzurova@natur.cuni.cz
Dagmar Dzúrová je expertkou výzkumu v oblasti územních rozdílů zdravotního stavu populace a sociálních nerovností v oblasti zdraví. V posledních letech se účastnila řady mezinárodních projektů v rámci programů FP7 a Horizon2020. V dubnu 2022 získala prestižní ocenění Donatio Universitatis Carolinae Univerzity Karlovy. V projektu se bude věnovat výzkumu demografických a geografických nerovností ve zdraví. Dagmar Dzúrová působí na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V  SYRI povede výzkumnou oblast zaměřenou na Sociální nerovnosti.