Sdílejte

Ekonomové
Trh práce

PhDr. Alena Křížková, Ph.D.

Zařazení: Seniorní výzkumnice
+420 210 310 352 Alena.Krizkova@soc.cas.cz Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Alena Křížková je vědeckou pracovnicí a vedoucí oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Zabývá se ekonomickou nezávislostí žen, genderovými rozdíly v odměňování, kombinací práce a péče, genderovými vztahy v organizacích a v podnikání, prodlužováním pracovního života, digitalizací a prekarizací trhu práce. Je nositelkou Prémie Otto Wichterleho Akademie věd ČR v roce 2009. V letech 2014 – 2015 získala Fulbrightovo stipendium a na Arizona State University prováděla intersekcionální kvalitativní výzkum podnikání znevýhodněných skupin populace ve srovnání ČR a USA. Je členkou redakční rady časopisu Gender a výzkum, členkou Výboru pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a řídících pozicích při Radě vlády pro rovnost žen a mužů a členkou řídícícho týmu Global Women´s Entrepreneurship Policy (Global WEP) výzkumné sítě. Je národní expertkou za ČR v Scientific analysis and advice on gender equality in the EU (SAAGE), která reportuje o vývoji genderové rovnosti přímo Evropské komisi.